Trygga möten kurs

trygga-möten

Har kårens ledare gått Trygga Möten?

 

För att säkerställa att vår scout- verksamhet är trygg för barn och unga har vi tagit fram en webbaserad ledarutbildning som heter Trygga Möten. Genom den utbildas scoutledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man förebygger övergrepp och hur man beter sig om man tror att någon far illa.

 

I Scouterna är det obligatoriskt för alla ledare att gå Trygga Möten, ett beslut som togs av medlemmarna på stämman i november 2012. Trygga Möten-kursen ska förnyas vart tredje år. Läs beslutet här >>

 

Trygga Möten kan genomföras både som workshop tillsammans med andra ledare och som webb-kurs. Läs mer om Trygga Möten här >>

 

Nästa kurs:

När: Nästa kursdatum är ej satt
Var: 

Kostnad:
Anmälan: Intresseanmälan till kommande kurs kan göras här >> 

 

 

Vill ni arrangera en egen Trygga Möten-kurs på kåren går det bra att kontakta utvecklingskonsulenterna >>

 

Frågor kring kursen besvaras av Andreas Larsson i distriktsstyrelsen; andreas.larsson@lakron.se
 
För information om projektet trygga möten se:
http://www.scouterna.se/ledarskap-och-utbildning/trygga-moten/