Scoutkansliets service

Kansliet skylt

Scoutkansliet är öppet mellan 09-12 och 13-16 på vardagar. Här kan du köpa scoutskjortor, kopiera, ställa frågor med mera.

 

Ring gärna och kontrollera våra öppetider innan du besöker oss.

Scoutvaror

I vår scoutbod så säljer vi scoutskjortor och scoutlittratur.

Frågor

Ofta är vi insatta i aktuella frågor. Tag kontakt med oss i fall det är något du undrar över.

Kopiering

Hos oss kan du få saker uppkopierat åt din scoutkår.

Hitta hit

Hitta.se erbjuder en bra karttjänst till Fridhemsgatan 8, Kungsholmen, Stockholm

Kontaktuppgifter scoutkansliet
Telefon 08-652 05 10
E-post info@scoutkansliet.se
Adress Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm
Postgiro 392500-5