Utbildnings- och arrangemangspeng

Roslagens scoutdistrikt vill främja scouting i Roslagen genom att ekonomiskt stödja medlemmar och kårer som vill utbilda sig och delta i scoutarrangemang, eller arrangemang med scoutanknytning.

Gemensamma regler för utbildningar och arrangemang

 

 • När ”potten” för ett år är slut, så är den slut. Det är alltså ”först till kvarn”-principen som gäller.
 • Styrelsen skall informera ordentligt och återkommande om denna policy bl.a. på hemsidan, nyhetsbrev, stämmer och andra möten. Denna information skall innehålla uppgift om hur mycket pengar som finns kvar i potten vid givet tillfälle och styrelsen skall tydligt informera om/när pengarna för ett år tar slut
 • Kårer uppmanas att söka bidrag och söka dialog med distriktsstyrelsen i god tid före arrangemang

 

DSC_0050

 

Bidrag utdelas enligt följande:

Utbildningar

 • Utbildningar i Scouternas Folkhögskolas eller distriktens regi. Utbildningar av andra huvudmän ersätts inte annat än efter särskilt beslut
 • Ansökningar görs av kårordförande eller kassör i efterhand och skall innehålla uppgift om vem som gått kursen och kopia på faktura och betalningsunderlag
 • Samma individ kan bara erhålla bidrag en gång per år
 • Maxbeloppet per individ och år är 1000 kr, utom för utbildningarnaTreklöver-Gilwell och Värdebaserat Ledarskap där maxbeloppet är 2000 kr.
 • Endast genomförda utbildningar ersätts. Har man anmält sig och sedan hoppat av kursen kan ersättning alltså ej sökas
 • Alla ledarutbildningar berättigar till bidrag, från Ledarutbildning Patrull (för andraårsäventyrare) och uppåt, detta gäller även hantverksutbildningar, friluftsutbildningar m.m.

tg-halsduk

 

Arrangemang

Distriktets bidrag till arrangemang syftar till att:

 fler skall få uppleva scouting, att skapa nya mötesplatser inom distriktet och att fler nytänkande/utmanande arrangemang hålls.

Det måste tydligt framgå av ansökan att arrangemanget stöder ett eller flera av dessa a8093861-a370-49e7-a7df-92edf083aa6fsyften. Exempel på detta kan vara gemensamma läger och hajker, nystartssatsningar i områden utan scouting eller att en/flera kårer engagerar sig med idéell tid i en en större samhällsinsats som även kräver finansiering. Aktiviteter med rejäl blandning mellan kårer från distriktet (t.ex.  med kårblandade lägerpatruller) eller aktiviteter som sannolikt inte hade blivit av utan finansiellt stöd skall prioriteras framför att ge mindre stöttning till redan existerande arrangemang. ”Danish Challenge 2017” är ett exempel på ett arrangemang som uppfyller flera av dessa kriterier. Av detta följer att små och passiva bidrag till avgiften för storläger är ett mindre prioriterat område.

 

För att ge förutsägbarhet, rättvisa och smidig process är en grundregel att distriktet står för stughyran vid enklare veckoslutsarrangemang (upp till max 2500 kr). För längre arrangemang eller om det finns ett socialt syfte som når utanför scoutrörelsen kan distriktet stå för upp till halva kostnaden (max 500 kr/deltagare).

båtar

För bidrag till arrangemang krävs en skriftlig ansökan som svarar på frågorna:

 • Vem är målgruppen?
 • Vad skall ni göra?
 • På vilket sätt stöder detta syftena som listas ovan?
 • Varför är distriktets finansiering viktig för genomförandet?

 

Bidrag till arrangemang söks i förväg, i så god tid som möjligt. Ansökningar som kommer in i efterhand kommer inte att beaktas. (Syftet med bidraget är ju att få till saker som annars inte hade hänt, inte att ”belöna” bra projekt i efterhand).

 

Bidrag ges inte till enskilda scouter av sociala skäl, utan till scoutkårer för arrangemang som kommer alla scouter (på avdelningen) till del. Det finns flera andra som ger social finansiering, men ingen annan som täcker upp de syften som distriktet verkar för.

 

Det är styrelsens ansvar att se till det över tid inte ständigt blir samma scouter som får bidrag varje år.

 

Sök Utbildnings-och Arrangemangspengen
maila till styrelsen:

dsroslagen@scoutkansliet.se

 

F. Jonsson - 4776