Bidrag att söka

DSC_0050

Finansiering av utbildning och arrangemang i Roslagens scoutdistrikt

Att stödja utbyte, gemenskap och utveckling inom vårt geografiska område är en av distriktets viktigaste uppgifter.

 

De tidigare ”utbildningsbidraget” och ”kårpengen” slås ihop till en gemensam ”Utbildnings- och arrangemangspeng” i budgeten. För 2017 sätts beloppet till 70 000 kronor (inklusive bidrag till ”Danish Challenge”) och för 2018 siktar vi också på 70 000 kr.

 

Roslagens scoutdistrikt vill främja scouting i Roslagen genom att ekonomiskt stödja medlemmar och kårer som vill utbilda sig och delta i scoutarrangemang, eller arrangemang med scoutanknytning.

 

Sök distriktets Utbildnings-och Arrangemangspeng
Maila till styrelsen:

dsroslagen@scoutkansliet.se

 

 Scouternas-utbildningssystem-med-ruta-30x30cm-150dpi