Roslagens AU

Två kvinnliga scouter

Om du är utmanarscout har du många möjligheter till rolig scouting.

Roslagens Scoutdistrikt anordnar särskilda arrangemang för utmanarscouter. Utmanarscoutarbetsutskottet (USC-AU) ansvarar också för att föra fram utmanarscouters åsikter och stödja utmanarscouterna i deras verksamheter.

 

Roslagens USC-AU är ett arbetsutskott till Roslagens distriktsstyrelse. AU:ts medlemmar bestäms varje år av de utmanarscouter som deltar vid Ting.

 

Följ os på Facebook: Utmanarscout Roslagen