Kårernas ombud 2018

Nedanstående tabell visar antal ombud som kåren har under 2018 vid Distriktsstämma (DST) respektive Demokratijamboree (DJ). Antalet ombud grundar sig på antalet bekräftade medlemmar 31 december 2017.

Kårer med noll ombud har inte minst fem medlemmar under 26 år.

Kårer som bildats under 2018 har inga ombud till årets Distriktsstämma, men ett ombud till Demokratijamboree.

                             Antal ombud
Medlemmar DST DJ
Byängskåren KM, Täby 6 0 0
Danderyds sjöscoutkår 244 7 3
Djursholms scoutkår 139 5 2
Ekebyholms scoutkår 19 3 1
Hallstaviks scoutkår 40 3 1
Husarö sjöscoutkår 111 5 2
Lidingö-Bodals sjöscoutkår 128 5 2
Lidingö-Breviks sjöscoutkår 248 7 3
Lohärads scoutkår 33 3 1
Norra Lidingö sjöscoutkår 193 6 2
Norrtälje sjöscoutkår 108 5 2
Norrtälje-Malsta scoutkår 73 4 1
Näsby Parks Scoutkår 106 5 2
Rimbo scoutkår 17 0 1
Roslags Näsby scoutkår 201 7 3
Stocksunds scoutkår 20 3 1
Täby kyrkby KM 179 6 2
Vallentuna scoutkår 162 6 2
Waxholms scoutkår 142 5 2
Viggbyholms sjöscoutkår 141 5 2
Österåkers scoutkår 229 7 3
Östhammars sjöscoutkår 98 4 1
Summa 2637 101 39