Kårernas ombud 2017

Nedanstående tabell visar antal ombud som kåren har under 2017 vid Distriktsstämma (DST) respektive Demokratijamboree (DJ). Antalet ombud grundar sig på antalet bekräftade medlemmar 31 december 2016.

Kårer med noll ombud har inte minst fem medlemmar under 26 år.

                             Antal ombud
Medlemmar DST DJ
Byängskåren KM, Täby 8 0 0
Danderyds sjöscoutkår 236 7 3
Djursholms scoutkår 110 5 2
Ekebyholms scoutkår 20 3 1
Hallstaviks scoutkår 39 3 1
Husarö sjöscoutkår 99 4 1
Lidingö-Bodals sjöscoutkår 121 5 2
Lidingö-Breviks sjöscoutkår 257 8 3
Lohärads scoutkår 42 3 1
Norra Lidingö sjöscoutkår 153 6 2
Norrtälje scoutkår FA 6 0 0
Norrtälje sjöscoutkår 91 4 1
Norrtälje-Malsta scoutkår 79 4 1
Näsby Parks Scoutkår 80 4 1
Roslags Näsby scoutkår 168 6 2
Stocksunds scoutkår 17 3 1
Täby kyrkby KM 86 4 1
Täby Västra KM 9 0 0
Vallentuna scoutkår 143 5 2
Waxholms scoutkår 142 5 2
Viggbyholms sjöscoutkår 138 5 2
Österåkers scoutkår 227 7 3
Östhammars sjöscoutkår 107 5 2
Summa 2378 96 34