Hedra bortgångna ledare och eldsjälar på Scouternas julotta

Som tidigare år tar vi tillfället i akt och lyfter fram och hedrar de scoutledare och eldsjälar som under året har lämnat jordelivet.

 

Vi hedrar minnet av personen genom en tyst minut, samt läser upp namn, ålder och kår, som en del under Gudstjänsten.

 

Varje kår rapporterar in namn till info@scoutkansliet.se

 

Hedra bortgånga eldsjälar