Kårpeng

Du vet väl att Roslagens scoutdistrikt har avsatt 10 000 kr som kan delas ut till kårer som skickar ledare på Treklöver Gilwell eller andra utbildningar på högre nivå, eller till kårer som genomför kårgemensamma arrangemang.

Bidraget är uppdelat på två ansökningsomgångar. Ansökan ska ha inkommit till Scoutkansliet senast 31 maj respektive 30 november.

Ansökan ska gälla:

TG eller liknande högre utbildning eller kårgemensamt arrangemang som genomförs.

Skriv i ansökan:

  • vilken kurs/arrangemang det gäller
  • vem som går/ska gå
  • varför just ni ska beviljas ett bidrag.

Ansökan skickas per post eller via e-post till:

Scoutkansliet
Fridhemsgatan 8
112 40 Stockholm

Märk kuvertet med ”Roslagens Kårpeng”

roslagen@scoutkansliet.se eller dsroslagen@scoutkansliet.se

 

tg-halsduk