Distriktsstämma- verksamhet och ekonomi

kristianstad

ROSLAGENS SCOUTDISTRIKTS EKONOMISKA STÄMMA

Onsdagen 15 april 2015 kl. 19.00

Välkomnas samtliga medlemmar i Roslagens scoutdistrikt till

                         Lidingö Breviks sjöscoutkår, Saltsjövägen 50, Lidingö

 

Nu går vi igenom föregående års verksamhet, godkänner räkenskaperna
och ger styrelsen ansvarsfrihet!

 

Under kvällen kommer vi förutom att titta tillbaka på föregående år, även att blicka framåt och diskutera framtidens arrangemang och händelser.

 

När: 15 April

Tid: 19.00

Var: Lidingö Breviks lokal, Saltsjövägen 50, Lidingö

Anmälan: Klicka här för din anmälan >>

Närvaro: Det kommer finnas möjlighet att ansluta sig till stämman via skype länk, detta görs genom att antingen lägga till: andreas.larsson1 eller ring skypenumret: 08-559 269 74 (meddela i din anmälan om du kommer att delta digitalt)

 

 

 Program:

18.30 Fika

19.00 Stämman startar (se föredragningslista)

Efter stämman fortsätter kvällen med information och diskussion om:

Distriktsläger 2016  –  Fortsatta seglingar med Biscaya?  –  Ledarskapsön, nya ledarkurser

 

Föredragningslista för stämman

 • Stämman öppnas
 • Val av ordförande för stämman
 • Val av sekreterare för stämman
 • Godkännande av dagordning/föredragslista
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Justering av röstlängden
 • Fråga om stämman är behörigen sammankallad
 • Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelsen för 2014
 • Föredragande och godkännande av resultaträkning och balansräkning samt revisionsberättelse för 2014
 • Fråga om fastställande av balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen för 2014 års förvaltning
 • Beslut om distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • Avslutning

 

Programpunkter:

Ska dina scouter ha chans att segla Biscaya?
Som du kanske vet är det risk att Biscaya är på väg ut ur vår rörelse efter att ha seglat med scouter sedan 1949! Till vår ekonomistämma kommer ordförande för Stockholms scoutskeppslag Anna Arréhn Gustavsson och ger den senaste informationen. På sjöscoutdagen den 18 april hålls en extra stämma där beslut tas om scoutskeppslaget kan överta ägandet alternativt förvaltandet av Biscaya.

 

Detta är ett viktigt tillfälle där så många som möjligt av Roslagens alla sjöscoutkårer bör komma och göra sina stämmor hörda!

 

Välkommen till LEDARSKAPSÖN!
Kliv iland på bryggan och se dig omkring. Det första du möter är Trygga Möten och Leda scouting, grunden för vår verksamhet. Sen är det bara att ta för sig av det spännande utbudet.

 

Vad är du nyfiken på? Vad ska du tipsa dina ledarkompisar om? Här spirar och växer det så det knakar. Kom och ta del av det senaste inom utbildning.

 

Roslagens DISTRIKTSLÄGER 2016

Lägerkommittén för nästa års distriktsläger på Åland har jobbat sedan i höstas och knutit kontakter med såväl Ålänningar som Åbo scouter.

 

Några minns kanske Rålandslägret där för 25 år sedan. Exakt vecka är ännu inte spikad men det blir vecka 29 eller 30 2016. Nu har Riksskeppsrådet aviserat ett sjöscoutläger på Vässarö likt Mareld för några år sedan. Detta blir troligen vecka 29.

 

Till vår ekonomistämma vill lägerkommittén veta om den ska jobba vidare med Åland eller om Roslagen ska ansluta sig till Vässarölägret i stället.