Surrningar

Normer och minimikrav på korrekta surrningar

För samtliga surrningar gäller

Surrningen börjas: Med dubbelt halvslag, timmerstek eller constrictor. Startknopen får ej räknas som varv i surrningen.
Surrningen avslutas: Med dubbelt halvslag eller constrictor. Slutknopen får ej räknas som varv i surrningen.
Surrningen får ej: Påbörjas och avslutas på samma sida av en slana. Däremot får den avslutas på motstående sida.
OBS: Detta är minimikrav beträffande antalet vara som surrningen skall innehålla. Naturligtvis får du göra fler varv.

Särskilda regler för olika surrningar

Vinkelsurrning: Surrningen utföres 3 hela varv. Najning/straffning/bändsling/säkring 1 helt varv. För övrigt se skiss.

vikelsurrning

1. Surrningen påbörjad.

2. Tre fullbordade varv, början till bändslingen.

3. Surrningen fullbordad med avslutning.

 

Trefotssurrning: Surrningen utföres 4 hela varv. Najning/straffning/bändsling/säkring göres en mellan varje slana. För övrigt se skiss.

trefotssurrning 1-4

1. Surrningen påbörjas.

2. Fyra surrningsvarv fullbordade

3. bändsling påbörjad.

4. Bändsling fullbordad.

 

trefotssurrning 5

5.1 Surrningen  avslutad på annan stång men på samma sida som surrningen påbörjades.

5. 2 Surrningen  avslutad på annan stång och på annan  sida om där surrningen påbörjades.

5. 3 Surrningen  avslutad på samma stång men på på annan  sida om där surrningen påbörjades.

 

Raksurrning: Surrningen utföres som 2 var för sig helt avslutade delsurrningar. Varje delsurrning utföres 3 hela varv. Najas/straffas/bändslas/säkras 1 helt varv. Avslutningen får göras runt båda slanorna. För övrigt se skiss (som är ritad med fler varv än minimikravet.)

 

raksurrning 1-4

1. Surrningen påbörjas.
2. Surrningsvarven påbörjade.
3. Tre surrningsvarv fullbordade, samt bändsling påbörjad.
4. Bändslingen fullbordad.

 

raksurrning 5

5-1. Surrningen avslutad runt båda stängerna.
5-2. Surrningen avslutad runt en av stängerna.

 

raksurrning 6

6. Hela raksurrningen fullbordad, bestående av två likadana delsurrningar. Observera att avslutningarna är olika.