Surrningar

Normer och minimikrav på korrekta surrningar

För samtliga surrningar gäller

Surrningen börjas: Med dubbelt halvslag, timmerstek eller constrictor. Startknopen får ej räknas som varv i surrningen.
Surrningen avslutas: Med dubbelt halvslag eller constrictor. Slutknopen får ej räknas som varv i surrningen.
Surrningen får ej: Påbörjas och avslutas på samma sida av en slana. Däremot får den avslutas på motstående sida.
OBS: Detta är minimikrav beträffande antalet vara som surrningen skall innehålla. Naturligtvis får du göra fler varv.

Särskilda regler för olika surrningar

Vinkelsurrning: Surrningen utföres 3 hela varv. Najning/straffning/bändsling/säkring 1 helt varv. För övrigt se skiss.
{vinkelsurrn1} {vinkelsurrn2}
Trefotssurrning: Surrningen utföres 4 hela varv. Najning/straffning/bändsling/säkring göres en mellan varje slana. För övrigt se skiss.
Raksurrning: Surrningen utföres som 2 var för sig helt avslutade delsurrningar. Varje delsurrning utföres 3 hela varv. Najas/straffas/bändslas/säkras 1 helt varv. Avslutningen får göras runt båda slanorna. För övrigt se skiss (som är ritad med fler varv än minimikravet.)
{trefotssurrn}