Arrangemang

ScouternasNatt2011-032

Dessa arrangemang ordnas återkommande av Roslagens Scoutdistrikt:

  • Roslagens dag, distriktstävlingen som anordnas i maj varje år.
  • Nattorientering varje höst
  • Distriktsläger med några års mellanrum
  • Kruthornet, vår utmanar- och ledartävling
  • Kårordförande-träffar, träffpunkt för distriktets kårordförande
  • Temakvällar, vi bjuder in berörda från kårerna